ProjektyTwoje Szkolenie

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców woj. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

2020 r.

szkolenia komputerowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wzmacnianie i rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin.

W ramach projektu zostały przeprowadzone bezpłatne zajęcia komputerowe w Sali Konferencyjnej zaplecza miejskiej hali sportowej w Dobrej. Zakresem szkolenia były kompetencje cyfrowe mieszkańców - moje finanse i transakcje w sieci a także wyszukiwanie informacji i zasobów w sieci, komunikacja i media społecznościowe, e-usługi i bezpieczeństwo w sieci. Celem było nabycie i doskonalenie umiejętności informatycznych w zakresie obsługi Internetu oraz wykorzystania komputera w realizacji dowolnych zadań w życiu codziennym i zawodowym. Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały oraz uzyskali Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Dzięki szkoleniu społeczność lokalna zdobyła bardzo cenną i przydatną wiedzę.

Szkolenia komputerowe (16 godzin) - grupy dwunastoosobowe - przeszkoliliśmy 48 osób! - trener: Emil Kaczemba (KAEM.IT)

Projekt realizuje Fundacja Promocji Gmin Polskich i Centrum Animacji Młodzieży
przy współpracy z Gminą Dobra i KAEM.IT

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014 - 2020

e-obywatel 2 - nowe umiejętności cyfrowe

2019 r.

szkolenia komputerowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wzmacnianie i rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin.

W ramach projektu zostały przeprowadzone bezpłatne zajęcia komputerowe w Bibliotece Publicznej w Dobrej. Tematem szkolenia było praktyczne zastosowanie pakietu Office w pracy (Word i Excel). Celem było nabycie i doskonalenie umiejętności informatycznych w zakresie obsługi komputera oraz wykorzystania komputera w realizacji dowolnych zadań w życiu codziennym i zawodowym. Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały do nauki. Szkolenie zakończyło się testem a uczestnicy uzyskają Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Dzięki szkoleniu społeczność lokalna zdobyła bardzo cenną i przydatną wiedzę. Szkolenie komputerowe (24 godziny) - grupa 12 osób - trener: Emil Kaczemba (KAEM.IT)

Projekt realizuje Asseco Data Systems
i Krajowa Izba Gospodarcza
przy współpracy z KAEM.IT

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014 - 2020

e-obywatel - nowe umiejętności cyfrowe

2019 r.

szkolenia komputerowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wzmacnianie i rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin.

W ramach projektu zostały przeprowadzone bezpłatne zajęcia komputerowe w Centrum Kształcenia w Bienicach, Szkole Podstawowej w Wojtaszycach, Świetlicy Wiejskiej w Grzęźnie oraz Klubie Seniora w Dobrej i Bibliotece Publicznej w Dobrej z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w ramach kompetencji cyfrowych dla obywateli i składały się z 9 tematów: obsługa komputera i internetu, e-usługi publiczne, edukacja, e-finanse, odpoczynek i hobby, praca i rozwój zawodowy, relacje z bliskimi, sprawy codzienne i zaangażowanie obywatelskie, zdrowie. Celem jest nabycie i doskonalenie umiejętności informatycznych w zakresie obsługi komputera oraz wykorzystania komputera w realizacji dowolnych zadań w życiu codziennym i zawodowym. Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały do nauki. Szkolenie kończy się testem a uczestnicy uzyskują Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Dzięki szkoleniu społeczność lokalna zdobyła bardzo przydatną i cenną wiedzę. Szkolenia komputerowe (8 lub 4 godzinne w zależności od tematu) - grupy dziesięcioosobowe - przeszkoliliśmy 100 osób! - trener: Emil Kaczemba (KAEM.IT)

Projekt realizuje Krajowa Izba Gospodarcza przy współpracy z KAEM.IT

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014 - 2020

Zdobywam kompetencje cyfrowe i językowe w woj. zachodniopomorskim

2018 r.

kurs komputerowy 64 h

Projekt realizowany w ramach Działania: RPZP.08.10.00 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

W ramach projektu zostały przeprowadzone bezpłatne zajęcia komputerowe w Bibliotece Publicznej w Dobrej z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w ramach kompetencji cyfrowych dla obywateli – DIGCOMP i składały się z 5 obszarów kompetencji: Informacja, Komunikacja, Tworzenie Treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały do nauki. Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym na którym można uzyskać Certyfikat potwierdzający posiadanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki szkoleniu społeczność lokalna zdobyła bardzo przydatną wiedzę z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenie komputerowe (64 godziny) - grupa 10 osób - trener: Emil Kaczemba (KAEM.IT)

Projekt realizuje Fundacja Ekspert-Kujawy przy współpracy z CentrEdu i KAEM.IT oraz Biblioteką Publiczną w Dobrej

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

Akademia
TIK na TAK

2018 r.

kurs komputerowy 80 h

Projekt realizowany w ramach Działania: 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

W ramach projektu zostały przeprowadzone bezpłatne zajęcia komputerowe w Bibliotece Publicznej w Dobrej z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w ramach kompetencji cyfrowych dla obywateli – DIGCOMP i składały się z 5 obszarów kompetencji: Informacja, Komunikacja, Tworzenie Treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały do nauki. Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym na którym można uzyskać ITpass (Certyfikat potwierdzający posiadanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych). Dzięki szkoleniu społeczność lokalna zdobyła bardzo przydatną wiedzę z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenie komputerowe (80 godzin) - grupa 12 osób - trener: Emil Kaczemba (KAEM.IT)

Projekt realizuje Stowarzyszenie Euro-Concret przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Dobrej i KAEM.IT

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

Sterownik 2016

2017 r.

szkolenie komputerowe 80 h

Projekt realizowany w ramach Działania: 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

W ramach projektu zostały przeprowadzone bezpłatne zajęcia komputerowe w Bibliotece Publicznej w Dobrej z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w ramach kompetencji cyfrowych dla obywateli – DIGCOMP i składały się z 5 obszarów kompetencji: Informacja, Komunikacja, Tworzenie Treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały do nauki. Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym na którym można uzyskać ITpass (Certyfikat potwierdzający posiadanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych). Dzięki szkoleniu społeczność lokalna zdobyła bardzo przydatną wiedzę z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenie komputerowe (80 godzin) - grupa 12 osób - trener: Emil Kaczemba (KAEM.IT)

Projekt realizuje WROcomp Szkolenia - Usługi Informatyczne przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Dobrej i KAEM.IT

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

Nowe kompetencje - nowe szanse

2017 r.

szkolenie komputerowe 120 h

Projekt realizowany w ramach Działania: RPZP.08.10.00 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

W ramach projektu zostały przeprowadzone bezpłatne zajęcia komputerowe w Bibliotece Publicznej w Dobrej z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w ramach kompetencji cyfrowych dla obywateli – DIGCOMP i składały się z 5 obszarów kompetencji: Informacja, Komunikacja, Tworzenie Treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały do nauki. Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym na którym można uzyskać ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych). Dzięki szkoleniu społeczność lokalna zdobyła bardzo przydatną wiedzę z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenie komputerowe (120 godzin) - grupa 10 osób - trener: Emil Kaczemba (KAEM.IT)

Projekt realizuje CNJA Edukacja sp.j. przy współpracy z Gminą Dobra i KAEM.IT

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020